U ŹRÓDŁA

ŁASKI

 

DIECEZJALNE

FORUM

DUSZPASTERSKIE

 

Header

"Sprawdź u źródła" to cykl filmów przygotowany przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej. W ramach wywiadów z różnymi specjalistami pragniemy poruszyć ważne, aktualne kwestie teologiczne. W bieżącym odcinku dotykamy tematu "posłuszeństwa wiary", rozmawiając z ks. dr Januszem Chyłą, wykładowcą teologii dogmatycznej w pelplińskim seminarium.

 

 

Polecane linki