U ŹRÓDŁA

ŁASKI

 

DIECEZJALNE

FORUM

DUSZPASTERSKIE

 

Header

 

Dzień Pięćdziesiątnicy to dzień narodzin Kościoła. Wówczas wspólnota uczniów Chrystusa otwierała się na moc zstępującego Ducha Świętego. Również i my, żyjący dziś, tu i teraz pragniemy być otwarci na Jego działanie i charyzmaty. Pragniemy, by tchnienie Bożego życia odnowiło nasze życie, życie naszej diecezji, parafii, kapłanów i osób konsekrowanych, by odnowiło naszych wiernych zaangażowanych w działalność ruchów, stowarzyszeń i wspólnot, ale również odnowiło i tych, którzy zbłądzili na drogach ziemskiej pielgrzymki.

 

Niech wspólna modlitwa pozwoli nam doświadczyć Kościoła, który pod przewodnictwem Papieża budzi siebie i innych do żywej wiary.

Licząc na Wasze uczestnictwo w tym wydarzeniu z serca błogosławię.

 Wasz Biskup

+ Ryszard Kasyna

 

Polecane linki