U ŹRÓDŁA

ŁASKI

 

DIECEZJALNE

FORUM

DUSZPASTERSKIE

 

Header

 

U ŹRÓDŁA ŁASKI

Diecezjalne Forum Duszpasterskie

Pragniemy odnowy wiary w Jezusa Chrystusa dla całej naszej wspólnoty diecezjalnej. Chcemy z nowym zapałem podjąć współpracę z Duchem Świętym, by w Jego mocy, korzystając z Jego darów szukać tych, którzy nie doświadczyli miłości Ojca.

 

W 2020 roku zaplanowaliśmy Forum, by poprosić Ducha Świętego o "Nową Pięćdziesiątnicę" dla naszej diecezji, by w jedności przyjąć wyzwanie do nawrócenia i podjąć na nowo misję, jaką Jezus zlecił swym uczniom: by iść na cały świat głosić Ewangelię. Zacząć od swego środowiska: rodziny, miejsca pracy, parafii.

Od tego czasu spotykamy się co roku. Msza Święta i modlitwa o namaszczenie Duchem Świętym pozwala nam otwierać się na łaskę, a konferencja i spotkania są okazją do formacji i przekazania informacji.

 

Nie musimy czekać, aż świat się zmieni. To ty i ja otrzymaliśmy misję przezmiany świata. Idźmy na cały świat i czyńmy uczniów!

 

Polecane linki