U ŹRÓDŁA

ŁASKI

 

DIECEZJALNE

FORUM

DUSZPASTERSKIE

 

Header

W sobot?,  20 czerwca 2020 r. zapraszamy m?odzie? wraz z duszpasterzami do Bazyliki katedralnej w Pelplinie na spotkanie ?Modlitwa z Wami za Was?, podczas kt?rego b?dziemy dzi?kowali Panu Bogu za wszelkie ?aski zawierzaj?c si? Jemu na czas wakacji.


W programie

- zawi?zanie wsp?lnoty i czas ?wiadectw

- Msza ?wi?ta 

- uwielbienie Pana Jezusa

Opraw? muzyczn? prowadzi zesp?? ewangelizacyjny "Na ca?y G?os"

Polecane linki