U ŹRÓDŁA

ŁASKI

 

DIECEZJALNE

FORUM

DUSZPASTERSKIE

 

Header

SOW

Podstawowe informacje

 CZYM JEST SOW?

 Seminarium Odnowy Wiary to rozbudowana forma rekolekcji, w czasie których Pan Bóg – odpowiadając na pragnienia człowieka – bardzo osobiście budzi i odnawia wiarę w uczestnikach. Jest to wiara żywa, która nie polega na pełnej strachu uległości przed Panem Bogiem, czy też na wyrachowanej pewności nagrody, rozumianej jako zasłużona zapłata za dobre uczynki.

 

UCZESTNICY

Propozycja uczestnictwa w Seminarium jest skierowana do każdego człowieka (który ukończył 17 rok życia). Nie ma znaczenia, czy uznaje się za wierzącego, czy nie. Wystarczy pragnienie zmiany w życiu. Uczestnictwo nie jest uzależnione od tego, czy ktoś żyje w małżeństwie, jest księdzem, osobą konsekrowaną czy żyje samotnie.

 

PROWADZACY

Gospodarzem całego wydarzenia jest ksiądz proboszcz parafii, która organizuje Seminarium Odnowy Wiary. SOW prowadzą przygotowane osoby, wzrastające na co dzień we wspólnocie formacyjnej, która przyjęła SOW jako narzędzie głoszenia kerygmatu.

 

PRZEBIEG

Seminarium Odnowy Wiary trwa zwykle jedenaście tygodni (dwanaście spotkań). Obejmuje regularną osobistą pracę ze Słowem Bożym (pomaga w tym podręcznik) oraz cotygodniowe spotkania w kościele. Podsumowują one tydzień pracy indywidualnej i są okazją do wyrażenia – w czasie modlitwy – wdzięczności Panu Bogu za to, co zrobił dla każdego z uczestników w mijającym tygodniu. Spotkania zawierają stałe elementy: dzielenie się doświadczeniem, konferencję oraz modlitwę.

 

OWOCE

Po SOW proponujemy uczestnikom dalszy wzrost w istniejącej już w parafii wspólnocie formacyjnej. Po SOW może powstać w parafii nowa wspólnota.

 

Polecane linki