U ŹRÓDŁA

ŁASKI

 

DIECEZJALNE

FORUM

DUSZPASTERSKIE

 

Header

Inicjatywy towarzyszące

Jest to inicjatywa, która powstała by uczcić 100. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II.


Z tej okazji Diecezja Pelplińska i Diecezjalne Radio Głos zapraszają wszystkich, którzy osobiście spotkali się z papieżem Janem Pawłem II lub uzyskali łaskę za Jego wstawiennictwem do podzielenia się tym doświadczeniem.

 

?

Jeśli chcesz włączyć się w przygotowanie forum diecezjalnego poprzez modlitwę i post przeczytaj uważnie poniższą wiadomość.

Post najczęściej kojarzy się nam albo z Wielkim Postem albo z wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych, tymczasem jest on praktyką znacznie bogatszą niż tylko zmiana diety. Post oznacza odmówienie sobie rzeczy dobrej (odmawianie złej jest oczywiste) ze względu na Boga i większe dobro. Oznacza to, że jeśli wybieram sobie za post - wstrzemięźliwość od pokarmów - odmawiam sobie w prawdzie czegoś dobrego, ale nie po to, by się umartwić, innym pokazać, ale po to, by ten mój trud ofiarować Bogu w jakiejś intencji, by wypracować cnotę, inne - większe - dobro.

 

Jeśli pragniesz, by Duch Święty odnowił naszą diecezję, módl się z wiarą:

Niepokalanie Poczęta Maryjo, Bogarodzico i Matko wierzących! Zachęceni słowami z krzyża Twojego Syna: "Niewiasto, oto syn Twój" oraz "Oto Matka twoja", prosimy Cię, abyś przyjęła nas i całą naszą wspólnotę diecezjalną do swego przeczystego Serca. Tam znajdziemy schronienie i pomoc w przybliżaniu się do Bożej prawdy!

Trwają przygotowania do Diecezjalnego Forum Duszpasterskiego U żródła łaski?. Nie wiemy jeszcze, kiedy się odbędzie, ale wiemy, że będziemy potrzebować szalików!

SZAL to skrót nazwy Szkoły Animatorów i Liderów Diecezji Pelplińskiej, która przygotowuje zarówno młodzież, jak i dorosłych, do posługi w naszych parafiach. W SZALu chcemy ożywić swoją wiarę i formować się, by być posłusznym narzędziem Ducha Świętego w odnowie naszej diecezji.

Polecane linki