U ŹRÓDŁA

ŁASKI

 

DIECEZJALNE

FORUM

DUSZPASTERSKIE

 

Header

Inicjatywy towarzyszące

Jest to inicjatywa, która powstała by uczcić 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.


Z tej okazji Diecezja Pelplińska i Diecezjalne Radio Głos zapraszają wszystkich, którzy osobiście spotkali się z papieżem Janem Pawłem II lub uzyskali łaskę za Jego wstawiennictwem do podzielenia się tym doświadczeniem.

 

 

Jeśli chcesz włączyć się w przygotowanie forum diecezjalnego poprzez modlitwę i post przeczytaj uważnie poniższą wiadomość.

Post najczęściej kojarzy się nam albo z Wielkim Postem albo z wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych, tymczasem jest on praktyką znacznie bogatszą niż tylko zmiana diety. Post oznacza odmówienie sobie rzeczy dobrej (odmawianie złej jest oczywiste) ze względu na Boga i większe dobro. Oznacza to, że jeśli wybieram sobie za post – wstrzemięźliwość od pokarmów – odmawiam sobie w prawdzie czegoś dobrego, ale nie po to, by się umartwić, innym pokazać, ale po to, by ten mój trud ofiarować Bogu w jakiejś intencji, by wypracować cnotę, inne – większe - dobro.

 

Jeśli pragniesz, by Duch Święty odnowił naszą diecezję, módl się z wiarą:

Niepokalanie Poczęta Maryjo, Bogarodzico i Matko wierzących! Zachęceni słowami z krzyża Twojego Syna: „Niewiasto, oto syn Twój” oraz „Oto Matka twoja”, prosimy Cię, abyś przyjęła nas i całą naszą wspólnotę diecezjalną do swego przeczystego Serca. Tam znajdziemy schronienie i pomoc w przybliżaniu się do Bożej prawdy!

Trwają przygotowania do Diecezjalnego Forum Duszpasterskiego „U źródła łaski”. Nie wiemy jeszcze, kiedy się odbędzie, ale wiemy, że będziemy potrzebować… szalików!

SZAL to skrót nazwy Szkoły Animatorów i Liderów Diecezji Pelplińskiej, która przygotowuje zarówno młodzież, jak i dorosłych, do posługi  w naszych parafiach. W SZALu chcemy ożywić swoją wiarę i formować się, by być posłusznym narzędziem Ducha Świętego w odnowie naszej diecezji.

Polecane linki