U ŹRÓDŁA

ŁASKI

 

DIECEZJALNE

FORUM

DUSZPASTERSKIE

 

Header

Co to jest  forum?

zaproszenie

Przeczytaj dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu.

czytaj więcej

zaproszenie

Forum to... 

Czym jest Forum? Tutaj znajdziesz odpowiedź.

czytaj więcej

Forum to...

inicjatywy

Zobacz co dzieje się dodatkowo przy okazji Forum.

czytaj więcej

inicjatywy towarzyszące

zaszalej

Zapraszamy do udziału w poniższych warsztatach wszystkie osoby, które chciałby podjąć posługę w ramach realizowanych w diecezji "Rekolekcji GPS", które są skierowane do młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
W skład ekipy realizującej wchodzą zarówno osoby dorosłe jak i młodzież - podstawowym warunkiem podjęcia posługi jest pragnienie przekazania Dobrej Nowiny o Jezusie. A można to robić poprzez różne posługi:

KSIĄDZ:
zadania:
- odpowiedzialność za całe rekolekcje i za ekipę prowadzącą,
- sprawowanie sakramentów;

ŚWIADEK:
zadania:
- dawanie świadectwa
- obecność i towarzyszenie modlitewne podczas całych rekolekcji

KOORDYNATOR:
zadania:
- koordynacja logistyczna (ścisła współpraca z księdzem odpowiedzialnym za GPS, czuwanie nad przygotowaniem ze strony organizatorów i prowadzących: pomieszczenie, sprzęt, materiały, posiłek)
- zachowanie ładu (czas, miejsce, przedmioty);

GŁOSZĄCY:
zadania:
- głoszenie kerygmatu
- prowadzenie aktywności i zabiegów dydaktycznych przyporządkowanych do tematu oraz modlitwy

MUZYCZNY:
zadania:
- prowadzenie śpiewu w czasie modlitwy
- integracja grupy przez śpiew

Link do formularza zgłoszeniowego


 

Polecane linki