U ŹRÓDŁA

ŁASKI

 

DIECEZJALNE

FORUM

DUSZPASTERSKIE

 

Header

Co to jest  forum?

zaproszenie

Przeczytaj dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu.

czytaj więcej

zaproszenie

Forum to... 

Czym jest Forum? Tutaj znajdziesz odpowiedź.

czytaj więcej

Forum to...

inicjatywy

Zobacz co dzieje się dodatkowo przy okazji Forum.

czytaj więcej

inicjatywy towarzyszące

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego w bazylice katedralnej w Pelplinie odbyło się Diecezjalne Forum Duszpasterskie pod hasłem „U Źródła łaski”.

Rozpoczynając Mszę św., która była głównym punktem kilkugodzinnej modlitwy biskup pelpliński Ryszard Kasyna motywował cel spotkania: „pragniemy, by moc Bożego Ducha odnowiła nasze życie, życie naszej diecezji, naszych parafii, kapłanów posługujących, osób konsekrowanych, a także odnowiła nasze rodziny, dzieci, młodzież, starszych, by odnowiła wszystkie osoby zaangażowane w ruchach i wspólnotach duszpasterskich”. Biskup dodał, że celem tej modlitwy jest też uproszenie  Ducha, „aby poruszył również zabłąkanych i poszukujących”.

 

W homilii mszalnej biskup pomocniczy Arkadiusz Okroj podkreślił potrzebę „uświadomienia sobie, że we mnie jest centrum, czyli przestrzeń w której spotykam się z nadprzyrodzonością i ono zadecyduje o moim losie”.

Hierarcha wskazał, że w owym „centrum” mogę „spotkać się z Duchem Bożym, ale mogę również otworzyć się na demony”.

Tłumacząc potrzebę odnowy w duszpasterskiej pracy Kościoła, bp Okroj powiedział, że trzeba wyzwolić na modlitwie moc Ducha i „pójść na korepetycje do Wieczernika, w którym na jednym miejscu byli zgromadzeni Apostołowie”.

„Dzisiaj łączy nas pragnienie, aby Bóg przez swego Ducha pisał programy i projekty, które będą decydować o naszym życiu, o funkcjonowaniu naszych wspólnot, parafii, naszego Kościoła diecezjalnego”, mówił kaznodzieja.

W modlitewnym Forum, które przygotował Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej, wzięli udział przede wszystkim świeccy przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich diecezji pelplińskiej. W planach przed epidemią zgromadzenie miało trwać cały dzień i objąć wszystkich członków wspólnot aktywnych w pracy ewangelizacyjnej diecezji. Ze względu na pandemię obecnych było kilkudziesięciu reprezentantów.

Przed Mszą św. odmówiono Różaniec św. a po liturgii miały miejsce modlitwy uwielbieniowe oraz Apel Jasnogórski. Całość prowadzili biskupi i prezbiterzy razem ze świeckimi.

radioglos.pl

Słowo wstępne Biskupa Ryszarda Kasyny
 

 

Homilia Biskupa Arkadiusza Okroja
 

 

Polecane linki